Skip to main content

Homepagina


Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. In de gemeentelijke Ambitiekaart Energie is de opgave voor de gemeente Heusden gezet op 800TJ voor de combinatie van zonne-en windenergie.
Windenergie is op dit moment de meest efficiënte vorm van duurzame energieproductie.
 

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor Windpark De Gelderse Waard en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop.
 

Het voorgestelde ontwerp voor dit nieuwe windpark wil voorzien in 4 windturbines waarmee groene stroom geproduceerd kan worden voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 27.500 huishoudens. Een mooi duurzaam streven waarmee direct 300TJ van de van de beoogde 800 TJ kan worden gerealiseerd en daarmee een waardevolle bijdrage kan leveren aan de energietransitie van de gemeente Heusden.