Skip to main content

Lokaal beleid

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant
De gemeente Heusden is deelnemer in de Regionale Energie-en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant. Daar wordt gewerkt aan een toekomstbestendige regio, met respect voor mens, natuur en milieu. Een regio die minder energie gebruikt, duurzame energie opwekt en werkt aan het voorkomen van overlast door overstromingen, hevige regenval, extreme droogte of hitte. De plannen daarvoor staan in het 1e concept van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

In het ontwikkelscenario van de REKS wordt het noordelijk cluster binnen de regio aangewezen voor de realisatie van 20 windturbines. In het oostelijk deel van dit cluster, waartoe het plangebied in dit voorstel behoort, wordt bovendien in een combinatie van wind- en zonne-energie voorzien.

 

Heusden
In mei 2020 heeft de gemeente Heusden de ‘Kadernotitie windenergie” aangenomen. Dit is een visie op (grootschalige) opwekking van windenergie in de gemeente Heusden. Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners en beschrijft de mogelijkheden die er zijn voor windenergie in de gemeente en onder welke voorwaarden.