Skip to main content

Windturbines

Efficiëntere duurzame energieopwekking
In de zoektocht naar een duurzame en een efficiëntere energieopwekking zien we bij nieuwe windturbines de ontwikkeling naar een steeds hogere mast en een grotere rotordiameter. Deze windturbines kunnen per turbine daardoor veel meer duurzame elektriciteit opwekken in vergelijking met de huidige generatie windturbines. Immers, op grotere hoogte waait het harder en met inzet van een grotere rotordiameter kan meer wind gevangen worden dan met de huidige generatie turbines. Dat betekent ook dat minder windturbines nodig zijn. Eén moderne windturbine produceert al gauw evenveel energie als twee tot tien turbines die 5 tot 15 jaar werden gebouwd.
 

afbeelding-hoogte-rotordiameter


 

 

 

 

 

Specificaties voorbeeld windturbine
In de fase van planvorming van windparken wordt nog geen type (fabrikaat) windturbine vastgelegd. In een vergunningaanvraag worden afmetingen in bandbreedten vastgelegd zodat meerdere typen turbines mogelijk zijn. Om enig houvast te hebben, gaan we in de planvorming uit van een voorbeeld turbine met onderstaande afmetingen. 

voorbeeld-turbine


Hoe bepaal je welke windturbine geschikt is?