Skip to main content

Projectgebied

Het projectgebied voor windenergie ligt globaal in de zone tussen de Bokhovenseweg in het noorden, de Hedikhuizense Maas in het westen, de Buitenwaardenweg in het zuiden en de gemeentegrens met ‘s-Hertogenbosch in het oosten. Vanouds is het een nat en open gebied onder invloed van de Maas. In de huidige situatie zijn de polders in gebruik als agrarisch gebied.

Geschiedenis
Tot 1958 behoorden de Gelderse Waarden tot Ammerzoden, dat aan de overkant van de Maas in Gelderland ligt. Tot de 15e eeuw maakte de Maas tussen het Gelderse Well en het Brabantse Hedikhuizen een zeer scherpe bocht. Omdat deze gevaarlijk was voor de scheepvaart, werd deze meander in de winter van 1474-1475 doorgegraven. In de eeuwen daarna zou de oude bocht (Hedikhuizense Maas) geleidelijk verlanden. Doordat de hoofdstroom van de Maas ter plaatse naar het noorden was verlegd, kwamen de Gelderse gronden ten zuiden van de Maas te liggen. Tot 1958 vormden de Gelderse Waarden een stukje Gelderland ten zuiden van de Maas. In dat jaar werden ze als deel van de Gelders-Brabantse grenscorrecties van 1958 overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.

Voorgestelde opstelling windturbines
Als we rekening houden met de mogelijkheden van het gebied dan zou de volgende opstelling mogelijk zijn: 
 

positie afbeelding 2positieaf beelding 1

 

Afstand tot turbines

 

afstanden in meters