Skip to main content

Project

De gemeente Heusden is deelnemer in de Regionale Energie-en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant. Deze energieregio heeft het noordelijke deel van de regio aangewezen voor de realisatie van windturbines. De gemeentelijke ambitie is om 220 GWh met een combinatie van wind-en zonne-energie op te wekken.
 

Op basis van de voorwaarden uit het windkader is het projectgebied De Gelderse Waard in beeld gekomen als een mogelijk geschikte locatie voor de ontwikkeling van windenergie.

 

Vanuit dat windkader is RWE samen met grondeigenaren in het gebied de mogelijkheden voor windenergie gaan verkennen en daaruit is het windinitiatief De Gelderse Waard ontstaan. Een initiatief waarmee met het ontwikkelen van 4 windturbines groene stroom geproduceerd kan worden voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 27.500 huishoudens.