Skip to main content

Meedoen

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor Windpark De Gelderse Waard en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop.
 

Meedenken en meedoen
RWE ontwikkelt niet alleen windparken, maar blijft deze ook beheren wanneer ze operationeel zijn, vaak voor 25 jaar of langer. Wij zullen dus voor lange tijd buren worden en we willen een goede buur zijn. Dat begint met overleg op het moment dat plannen ontwikkeld worden én we bieden de mogelijkheid om deel te nemen in het park dat we bouwen. De vorm van samenwerking is niet standaard, maar het resultaat van onderling overleg. Als start gebruikt RWE de participatiewaaier, gebaseerd op het landelijk ontwikkelde document waarbij de mogelijkheden voor participatie worden benoemd.
 

 

Menukaart participatie

Realisatie participatiewaaier

Deze landelijk ontwikkelde participatiewaaier is tot stand gekomen naar aanleiding van een afspraak in het Klimaatakkoord (aan de Elektriciteitstafel) en is gepubliceerd in november 2019. Dit is een gezamenlijk product van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend), Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s), Hier Opgewekt, Holland Solar, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Energie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).